Regnskap fra A til Å

Gjennom å sette bort regnskapet som ikke ligger i kjerneområdet, frigjøres verdifulle ressurser og tid til å fokusere på mer inntektsbringende deler av bedriften. Eksempler på prosesser som kan settes bort er alt  som har med leverandørfakturaer å gjøre, slik som skanning av bilag for å gjøre de elektronisk, mottak og fordeling av elektroniske fakturaer. Det er fullt mulig å sette bort bort bokføring av bilag og rapportering av regnskapstall. Lønn er også blitt et område som for mange virksomheter har vist seg svært nyttig og sette bort til spesialister. Kunden leverer regnskapsmaterialet til 1-2-3 Regnskap og vi leverer regnskap, lønn, årsoppgjør og selvangivelse ut fra avtale.